Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 157287 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: PETKOVŠEK, Borut, ŽNIDARIČ, Jaš, ŠELIH, Jana, KONTIĆ, Branko. Kemijski in fizikalni procesi pri odlaganju RAO - obstojnost umetnih pregrad iz betona : študija. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1998. 86 str., ilustr.
Povzetek: Študija obravnava najpomembnejše agresivne vplive na beton, fizikalne procese prodiranja agresivnih tekočin in plinov v beton, mehanizme in oblike razpadanja betona zaradi delovanja agresivnih vplivov in metode zagotavljanja trajnosti oz. zahtevane življenjske dobe betonskih konstrukcij. Opisuje tudi vplive radionuklidov na trajnost betonskih pregrad in predvideva tipe okolij, s katerimi bodo pregrade v naših razmerah prišle v stik med svojo življenjsko dobo. Za projektiranje trajnosti sta na razpolago dva pristopa: tradicionalni,ki temelji predvsem na izkustvu, in alternativni, ki se za izražanje odpornosti betona na posamezne agresivne vplive poslužuje matematičnih modelov. Oba sta opisana v nalogi. Podali smo še osnove za pripravo modela za opis migracije radionuklidov skozi beton v okviru ocene varnosti odlagališča NSRAO.
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 157287 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56