Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1573473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2001
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Sodelovnje študentov arhitekture in gradbeništva v okviru predmeta računalniško projektiranje konstrukcij. V: DUHOVNIK, Janez (ur.), TURK, Žiga (ur.), CEROVŠEK, Tomo (ur.). Gradbena informatika 2001 : (ob 30 letnici inštituta IKPIR) : zbornik seminarja, Ljubljana, december 2001. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2001, str. 213-220, graf. prikazi.
Povzetek: Članek predstavlja in analizira računalniško podprto projektno delo študentov zadnjega letnika arhitekture in gradbeništva pri načrtovanju in analizi gradbenih konstrukcij. Na kratko so razčlenjene prednosti projektnega dela in opisane možnosti uporabe informacijske tehnologije (IT) za uvajanje in izboljšanje takšnega dela. Opisana so računalniška orodja , ki so bila uporabljena za projektiranje konstrukcij, učenje študentov in njihovo medsebojno komunikacijo. V ilustracijo je opisan potek dela ene izmed projektnih skupin. Članek zaključuje sinteza pridobljenih spoznanj in načrti ter predlogi za nadaljnje delo.

IT supported project based collaboration between the students of architecture and civil engineering is presented. The advantages of the project oriented work are analysed. Ways of using IT technology, which can further enchance theeffectiveness of such approach, are briefly summarized. IT tools, which are used for design of structure, learning of students as well as their communication are described. As an illustration, the work of one of the project teams is presented. The paper is concluded by the synthesis of the outcomes and the proposals for the future work. [COBISS.SI-ID 1573473]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1573473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57