Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1574497 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 2001
Citat: FISCHINGER, Matej, BOSILJKOV, Vlatko. COST C12, Bled, Slovenia, September 16.-17., 2001 : improving buildings structural quality by new technologies. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 1574497]
Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 1574497 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56