Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1580897 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 2001
Citat: FAJFAR, Peter. Tečaj o uporabi evropskih in slovenskih predstandardov za projektiranje potresno odpornih konstrukcij - EUROCODE 8, FGG, Ljubljana, 19.3.2001-11.4.2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 1580897]


Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 1580897 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56