Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1596513 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: POŽENEL, Drago. Študija vpliva spremenbe evropskih standardov na projektiranje potresno odpornih armiranobetonskih okvirjev : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Poženel], 2002. 120 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1596513]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1596513 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56