Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 15975 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: MAKAROVIČ, Matjaž, DAMJANIĆ, Frano. Konstruiranje in optimizacija izdelkov iz poliesterskih laminatov = Design and optimization of products based on polyester laminates. V: 3. Slovenska konferenca o materialih in tehnologijah, 4.-6. oktober 1995, Portorož, združuje 47. Posvetovanje o metalurgiji in kovinskih gradivih, 3. Posvetovanje o materialih [in] 15. Slovensko vakuumsko posvetovanje : program. [S. l.]: [s. n.], 1995, str. 118.
Povzetek: V prispevku je prikazan način pristopa k dimenzioniranju izdelkov iz laminiranih kompozitnih materialov in nekatere naše izkušnje pri dimenzioniranju konstrukcij iz poliesterskih laminatov
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 15975 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56