Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1598084 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // Član komisije za zagovor
Vojko KILAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 2004
Citat: SLAK, Tomaž. Vpliv zahtev potresno odporne gradnje na zasnovo konstrukcij v arhitekturi : magistrska naloga. Ljubljana: [T. Slak], 2004. 183 str., [3 str. zvd.], ilustr. [COBISS.SI-ID 1598084]


Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 1598084 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56