Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 16068096 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1981
Citat: FAJFAR, Peter. Zasnova potresnovarnih zgradb, (Publikacija IKPIR, št. 23). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1981. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16068096]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 16068096 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56