Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1608791 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: GABRŠČEK, Sergij, URŠIČ, Metka, VOGRINEC, Barbara, VOVK KORŽE, Ana, PRAH, Klemen, PIŠOT, Rado, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, FELDA, Darjo. Evropske vsebine v izobraževanju učiteljev : CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006" : zaključno poročilo. Ljubljana: CPZ-International Center za promocijo znanja, 2006. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1608791]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1608791 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56