Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1612676 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2004
Citat: ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, KILAR, Vojko, NOVLJAN, Tomaž, LAH, Ljubo, HOČEVAR, Marjan, CIRMAN, Andreja, HARI, Janja. Prenova stanovanjskega fonda v Sloveniji : raziskava, research. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2004, [Št.] 1, str. 108, ilustr. [COBISS.SI-ID 1612676]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1612676 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56