Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1612932 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2004
Citat: KILAR, Vojko. Gradbeno-konstrukcijska prenova. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2004, [Št.] 1, str. 109. [COBISS.SI-ID 1612932]


Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 1612932 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56