Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1617505 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Boštjan BRANK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2000
Citat: BRANK, Boštjan, MAKAROVIČ, Matjaž, MIHELIČ, Aleš, KEGL, Marko. Modeliranje kompozitnih laminatov z optimizacijskimi metodami : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2000. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2001. 7 str. [COBISS.SI-ID 1617505]


Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1617505 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56