Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1617761 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2002
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Viadukt 6-9 "Petelinjek", avtocesta A 10 Koper - Lendava, odsek 6 Vransko - Blagovica pododsek 6.2 Trojane - Blagovica, Seizmična analiza konstrukcije + skice armaturnih detajlov. Ljubljana: Inštitut FGG, d.o.o., 2002. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1617761]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 1617761 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56