Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1618017 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2001
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Ocena vpliva potresne obtežbe na viadukt 6-4/1 Šumljak : cesta: H-4 Razdrto - meja Italija, odsek: 0374 Razdrto selo, pododsek: 0374 Razdrto - Vipava. Ljubljana: Inštitut FGG, d.o.o., 2001. 18 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1618017]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 1618017 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56