Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1618273 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, TIBAUT, Andrej. Tempus Phare Joint European Project : annual report and statement of expenditure for 1999/2000, UM-JEP-14131-1999. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty for Civil and Geodetic Engineering, 2001. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 1618273]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1618273 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56