Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1618785 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2000
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, TIBAUT, Andrej. Tempus PHARE Joint European Project : final report and statement of expenditure for 2000/2001 : UM-JEP-14131-1999, (Tempus PHARE Joint European project). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 2002. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1618785]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1618785 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56