Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1619041 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2000
Citat: LAP, Bernarda. Izdelava organizacijskih predpisov za pridobitev certifikata ISO 9001 : 2000 vpodjetju Hidrotehnik d.d. : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Lap], 2002. 82 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1619041]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1619041 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57