Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1619297 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Inovativne metode potresne zaščite mostov : strokovno in finančno poročilo o prvem letu dela na projektu SLO-US-2001/32 v obdobju od 1.4.2001 do 31.3.2002. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2002. [11] f., pril. [COBISS.SI-ID 1619297]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1619297 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56