Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 16257069 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Blaž DOLINŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2000
Citat: KOS, Jože, DOLINŠEK, Blaž. Elaborat o opravljenih predhodnih preiskavah, statični analizi stropa in seizmični analizi novega Merkatorjevega centra v Novi Gorici. Ljubljana: Gras, 2000. 27 f., [109]f. pril., ilustr.
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 16257069 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56