Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1635681 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1968
Citat: KOVAČIČ, Iztok, VADNAL, Alojzij. Program za elektronsko računanje problemov bilinearnega programiranja v jeziku algol. Ekon. rev. (Ljublj.), 1968, št. 3, str. 325-329. [COBISS.SI-ID 1635681]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1635681 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56