Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1635937 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 1.04 Strokovni članek
Iztok KOVAČIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1980
Citat: KOVAČIČ, Iztok, VITEK, Andrej. Risalnika VERSATEC na IKPIR, FAGG. IB, Inf. bilt. - Zavod SR Slov. druž. plan., 1980, št. 6, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 1635937]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1635937 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56