Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1636193 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1977
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Primer računalniške grafike pri računanju konstrukcij. Gradb. vestn., julij-avgust 1977, let. 26, št. 7/8, str. 180-182, ilustr.
Povzetek: Uporabo vrstičnega tiskalnika kot naprave za risanje smo predstavili pri znanem programu za račun ravninskih okvirjev. Pokazali smo tudi, kako lahko že gotov program razširimo z grafičnim dodatkom

Application of the printer as a graphic device is discussed. A package of subroutines supporting this function is developed and demonstrated in the plane frame analysis program [COBISS.SI-ID 1636193]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1636193 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56