Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1636449 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1982
Citat: KOVAČIČ, Iztok. FETP - programski sistem za reševanje ravninskih nalog po metodi končnih elementov. V: Zbornik radova. Sarajevo: Elektrotehnički fakultet, 1982, str. 177[1-4].
Povzetek: Opisan je programski sistem "FETP", s katerim lahko rešujemo statične linearne ravninske probleme po metodi končnih elementov. Sestavlja ga skupina med seboj s podatkovno bazo povezanih programov, ki jih je treba kompletirati z nekaj od konkretne aplikacije odvisnimi moduli

Software system "FETP" for solvina static linear plane problems by finite element method is described. System is composed of a set of programs connewcted with a common data base. Final absolute program has to be completed with some application dependent modules [COBISS.SI-ID 1636449]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1636449 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56