Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1636705 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1986
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Sistem za vodenje tehnične baze podatkov "BL". V: DUHOVNIK, Jože (ur.). Računalniško projektiranje (CAD) gradbenih konstrukcij : zbornik 3. seminarja, Ljubljana, maj 1986. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1986, str. 12-22.
Povzetek: Podan je pregled lastnosti sistemov za vodenje tehnične baze podatkov. Predstavljene so karakteristike sistema BL. Prikazana je njegova zunanja logična organizacija in notranja fizična zgradba. Predlagana je razširitev sistema BL

Review of the main properties of engineering data base management systems is given. DBMS "BL" is introduced. Its external logical and internal physical organization is described. An extension of the system BL is proposed [COBISS.SI-ID 1636705]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1636705 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56