Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1636961 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Softversko inženirstvo. V: Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 4. seminarja, Ljubljana, april 1988. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1988, str. 12-21.
Povzetek: V prispevku je predstavljena izdelava softverskih proizvodov kot inženirska disciplina. Osvetljeni so cilji in nameni softverskega inženirstva in razloženi njegovi osnovni koncepti in metode

Development and maintenance of software products as engineering discipline ispresented. Goals and purposes of software engineering were highlighted. Basic software engineering concepts and methods are described [COBISS.SI-ID 1636961]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1636961 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57