Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1637473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: KOVAČIČ, Iztok. MEKAT - program za izdelavo kataloga proizvodnje. V: Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 4. seminarja, Ljubljana, april 1988. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1988, str. 28-32, ilustr.
Povzetek: V prispevku je predstavljen program MEKAT, ki skrbi za vzdrževanje specialne inženirske podatkovne baze. Razloženi so koncepti in način uporabe, prikazanih je nekaj konkretnih primerov

The concepte, the usage and the examples of the special engineering data base management system MEKAT are presented [COBISS.SI-ID 1637473]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1637473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57