Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1637985 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Program PLOŠČA. V: Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 4. seminarja, Ljubljana, april 1988. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1988, str. 142-147, graf. prikazi.
Povzetek: V prispevku je predstavljen program za računanje plošč na osebnih računalnikih vrste IBM-PC. Prikazane so različne možnosti uporabe, omejitve programa in predvidene rešitve

The plate bending program PLOŠČA for personal IBM-PC and compatible computers is presented. Various possibilities of usage, program restrictions and future enchancements are described [COBISS.SI-ID 1637985]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1637985 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56