Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1638020 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Vloga konstrukcije v razvoju arhitekture stavb od konca 18. do začetka 20. stoletja. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 26. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 28.-29. oktober 2004. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2004, str. 143-152, ilustr.
Povzetek: V prispevku je obravnavan vpliv konstrukcije in uporabe novih konstrukcijskih materialov na razvoj arhitekture visokih stavb v obdobju od konca 18. do začetka 20. stoletja. Clanek v historičnem zaporedju obravnava nekatere tako s stališča konstrukcije, kot s stališča arhitekture, zanimive konstrukcije in stavbe ter spremlja in analizira medsebojno odvisnost konstrukcije in arhitekture v tem obdobju. Clanek posebej izpostavlja kako je nekaterim arhitektom in konstruktorjem v 19. stoletju z inovativnim pristopom in s principi konstrukcijske logike - ki je po mnenju avtorjev eden od ključnih pogojev za kvalitetno arhitekturo - uspelo določiti samo arhitekturo.

The paper studies the influence of building structural system and the usage of the new materials to the developments in the architecture of high-rise buildings in the period from the end of 18th to the start of 20th. The paper in chronological order analyses the selected building examples that were important from the structural or architectural point of view in that period. Aspecial importance is given to the examples where some architects or constructors from 19th century were able to determine the architecture based just on the principles of structural logics - which is by opinion of authors one of the crucial conditions for high quality architecture. [COBISS.SI-ID 1638020]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1638020 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56