Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1638241 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: KOVAČIČ, Iztok, VIHTELIČ, Andrej. Uporaba objektno usmerjenega orodja OOFem pri časovno odvisnih, nelinearnih in dinamičnih nalogah po metodi končnih elementov. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 7. seminarja, Ljubljana, april 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994, str. 29-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 1638241]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1638241 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56