Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 16387328 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1990
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990. VI, 313 str., str. A-U, ilustr. ISBN 86-80223-11-5. [COBISS.SI-ID 16387328]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 16387328 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57