Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1638753 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Uporaba OLE tehnologije pri izdelavi CAD programske opreme. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 21-28.
Povzetek: V prispevku je najprej predstavljen koncept programskih komponent, iz katerih bi bilo možno učinkoviteje izdelovati zahtevno inženirsko programsko opremo. Podan je pregled obstoječih rešitev. Podrobneje je predstavljen sistem OLE, ki je temelj za programske komponente na osebnih računalnikih. Opisane so trenutne možnosti izdelave in uporabe programskih komponent na področju CAD [COBISS.SI-ID 1638753]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1638753 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56