Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1639 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1995
Citat: TOMAŽEVIČ, Miha, FISCHINGER, Matej. Osservazioni sul territorio di Hyogoken/Nanbu del 17 gennaio 1995. Ing. sism., 1995, anno 12, n 2, str.3-19, ilustr.
Povzetek: Prispevek opisuje poškodbe stavb in objektov prometne infrastrukture, ki jih je povzročil Hygoken-Nanbu, ki je 17. januarja 1995 prizadel mesto Kobe z okolico. čeprav so bili zabeleženi največji pospeški tal več kot 0,8g in hitrosti več kot 0,5m/s, je bilo obnašanje stavb, zgrajenih po japonskih predpisih iz leta 1981, ustrezno. Veliko število porušenih in težko poškodovanih stavb vseh vrst opozarja na nujnost ojačitve stavb, ki niso bile grajene z upoštevanjem današnjega znanja. Neustrezno obnašanje novih in starih objektov prometne infrastrukture pa zahteva revizijo potresnih predpisovza mostove in dvignjene avtoceste. [COBISS.SI-ID 1639]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1639 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56