Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1639777 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Janez DUHOVNIK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Vid MAROLT // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1989
Citat: MAROLT, Vid, DUHOVNIK, Janez, KOVAČIČ, Iztok, LJUBIČ, Vlado, VERČNIK, Marko. MONCAD - program za projektiranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij. V: PERIŠIĆ, Života (ur.). Simpozijum 89, Dubrovnik, 25-27 april 1989. Knj. R, Računari : primena u građevinskom konstrukterstvu. Beograd: Savez građevinskih konstruktera Jugoslavije, 1989, str. 170-175, ilustr.
Povzetek: V poročilu je opisan računalniški program za projektiranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij za industrijske zgradbe. Prikazan je nastanek programa, njegov dosedanji in predvideni razvoj. Opisani so elementi, iz katerih je mogoče sestavljati konstrukcije. Navedene so glavne značilnosti računskega modela in možne obtežbe. Opisana je struktura programa, posamezni deli in njegovo delovanje

A computer program for design of prefabricated reinforced concrete structures of industrial buildings is described. The origin of the program, his previous and future development are presented. The elements, which are used for the construction of the structures, are described. The main characteristics of the mathematical model and possible loads are specified. The structure of the program, his particular parts, and the work of the program are described [COBISS.SI-ID 1639777]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1639777 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57