Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1640033 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1986
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Podatkovne strukture pri metodi podkonstrukcij. V: Zbornik radova sa 8. međunarodnog simpozija Projektiranje i proizvodnja podržani računalom, Zagreb - Jugoslavija, 15-16. listopada 1986. Zagreb: Elektrotehnički fakultet, 1986, str. 207-211.
Povzetek: Teoretično dovolj poznamo metodo podkonstrukcij v praksi redkeje srečamo, ker jo je težko sprogramirati predvsem zaradi kompleksnih podatkovnih struktur. V tem prispevku so prikazane podatkovne strukture, ki omogočajo sistematično rešitev. Temelje na entitetnem modelu. Vezane so na sistem za vodenje tehnične baze podatkov BL

Substructuring, a well known method in structural analysis is hard to implement, because of ita complex data structures. Systematic data structures based on the entity model are proposed in this paper using the engineering data base management system BL [COBISS.SI-ID 1640033]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1640033 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56