Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1640289 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: KOVAČIČ, Iztok. Grafični vnos podatkov pri programu PLOŠČA = Graphical data entry of the program PLOŠČA. V: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 10. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14.-16.septemebr 1988. Ljubljana: Društvo gradbenih konstrukterjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1988, str. 232-237.
Povzetek: V prispevku so opisani koncepti in izvedba grafičnega vnosa podatkov pri programu PLOŠČA-2.1. Razložena je uporabljena metoda za generacijo mreže končnih elementov. Delovanje programa je ilustrirano na enostavnem primeru

Graphical data entry of theIBM-PC plate bending program PLOŠČA-2.1 is described. Mouse is the main graphic input device. Mesh generation with macro geometric elements and automatic element renumbering is developed [COBISS.SI-ID 1640289]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1640289 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56