Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1641569 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1982
Citat: KOVAČIČ, Iztok, VITEK, Andrej. Numerične metode za reševanje dvodimenzionalnih nalog pri konstrukcijah, (Konstrukcije v gradbeništvu). Ljubljana: FAGG, IKPIR, 1982. 116 f. [COBISS.SI-ID 1641569]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1641569 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56