Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1641825 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1980
Citat: SAJE, Miran, KOVAČIČ, Iztok, ŠUKLJE, Lujo. Final report on the Study on the computer oriented stress-strain-time relationships for soils in tunnel engineering. Vol.2, Development of displacements in saturated viscous soils. Ljubljana: Edvard Kardelj University in Ljubljana, 1980. 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1641825]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1641825 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56