Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1645153 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Iztok KOVAČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1980
Citat: KOVAČIČ, Iztok, VITEK, Andrej. Stanje in razvoj računalniške grafike v Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo FAGG. V: Softver i hardver u strukturalnoj analizi i računarskom projektovanju : zbornik radova prikazanih na savetovanju o hardveru i softveru u strukturalnojanalizi i računarskom projektovanju održanom 10. i 11. decembra 1980. godine u Beogradu. [Beograd: VTI, 1980], str. 142-149, graf. prikazi.
Povzetek: V članku so opisane grafične naprave: peresni risalnik Houston Instruments, grafični zaslon Tektronix 1014 in elektrostatična risalnika Versatec. Opisan je pristop do reševanja problemov sistemskega grafičnega softwara, trenutno stanje in naloge za prihodnost. Podan je kratek prerez skozi področja, pri katerih je računalniška grafika že prodrla v aplikativne programe. Grafične naprave in aplikacije so ilustrirane z nekaj slikami. Na koncu so prikazani problemi interaktivne grafike, ki jih je treba rešiti na novem računalniku DEC-10 [COBISS.SI-ID 1645153]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1645153 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57