Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1665377 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Član komisije
Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: ZEVNIK, Jaka. Uporaba potresne izolacije za sanacijo viaduktov : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Zevnik], 2002. 115 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1665377]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1665377 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56