Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1666913 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Janez DUHOVNIK // Član komisije
Leto: 1987
Citat: BRANK, Boštjan. Programska oprema za račun in konstruiranje točkovnih čašastih temeljev : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Brank], 1987. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1666913]
Tipologija: Član komisije
COBISS ID 1666913 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57