Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1667425 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Član komisije
Leto: 2002
Citat: BREŠAN, Matej. Avtocestni nadvoz v sovprežni izvedbi : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Brešan], 2002. 169 str., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1667425]
Tipologija: Član komisije
COBISS ID 1667425 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57