Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1667937 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Član komisije
Leto: 2002
Citat: PERNE, Miha. Organizacija procesov graditve v večjem gradbenem podjetju : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Perne], 2002. 48 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1667937]
Tipologija: Član komisije
COBISS ID 1667937 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56