Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1671383 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: KLJUN, Matjaž, BRODNIK, Andrej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. LMS in the pre-school education program. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), HLJUZ DOBRIĆ, Vesna (ur.). 28th International Conference on Information Technology Interfaces, June 19-22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. ITI 2006 : proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces, June 19-22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, (IEEE Catalog, No. 06EX1244). Zagreb: University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, cop. 2006, str. 277-282. [COBISS.SI-ID 1671383]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1671383 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56