Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 16787461 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1996
Citat: ŠELIH, Jana. Gibanje vlage med sušenjem nasičenega betona. Gradb. vestn., januar-februar 1996, let. 45, št. 1-2, str. [41-50].
Povzetek: V članku je predstavljena raziskava spreminjanja vsebnosti vode v betonu med sušenjem. Poudarek je na začetni fazi tega procesa, kjer je vsebnost vode visoka in za katero je v literaturi le malo padatkov. Eksperimentalne in numerične raziskave so potekale na betonskih cilindrih, izpostavljenih sušenju na zgornji površini. Cilindri so narejeni iz normalnega in lahkega betona s spreminjajočim se vodocementnim faktorjem. Vpliv teh spremenljivk na proces izsuševanja smo eksperimentalno ovrednotili. V primerjavi z normalnim so v lahkem betonu višji nivoji vsebnosti vode, povečanje vodocementnega faktorja pa poveča hitrost sušenja. Visoke, konstantne vrednosti hitrosti sušenja opazimo v začetni fazi sušenja tako med eksperimentom kot z numerično simulacijo. Razviti numerični model temelji na posplošeni matematični formulaciji masnega in toplotnega prenosa v poroznih materialih, njegovi rezultati pa se ujemajo z eksperimentalnimi podatki znotraj pričakovane negotovosti vhodnih podatkov.

Moisture transport in fully saturated concrete during drying. Moisture content changes during drying were investigated in the present work. Particular emphasis was placed on the initial stage of drying of saturated concrete, where moisture contents are high. For this stage of drying, experimental data are lacking, and no comprehensive theory exist to describe it. The present investigation was performed experimentally and numerically for drying of cylinders with one exposed end, made of normal weight and lightweight concrete with varying water to cement ratio. The lightweight concrete cylinders as compared to those made of normal weight concrete exhibited higher levels of moisture content throughout the process. At high w/c ratios, the moisture profiles for both types of cylinders, as expected, show steeper changes with time. Large, constant drying were observed both experimentally and numerically in the beginning of the drying. The numerical model developed is based on a generalized mathematical formulation for mass and heat transfer in porous media, and its predictions are in good agreement with the experimental data with the uncertainty range of the input data.
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 16787461 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56