Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1679492 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Leto: 2004
Citat: KILAR, Vojko. Servisno-skladiščni-poslovni objekt Sitar pneumatic center v Šentvidu v Ljubljani : projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) : načrt gradbenih konstrukcij. Ljubljana: Uniarh, 2004. loč. pag., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 1679492]
Tipologija: 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
COBISS ID 1679492 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56