Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1689220 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: MRKONJIĆ, Nataša. Center sodobnih umetnosti v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Mrkonjić], [2005]. ilustr. [COBISS.SI-ID 1689220]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1689220 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56