Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1691268 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2005
Citat: KILAR, Vojko, SLAK, Tomaž. Primerjava obnašanja regularnih in neregularnih konstrukcij pri potresni obremenitvi : raziskovalna naloga. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2005. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1691268]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1691268 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56