Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1691524 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2004
Citat: SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Arhitekt in zasnova potresno odpornih stavb po predpisu Eurocode 8: Osnove, pristopi k problemu in izvlečki predpisa s komentarjem : poročilo o raziskovalnem delu na Fakulteti za arhitekturo v letu 2004. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2005. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1691524]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1691524 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56