Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1708420 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2005
Citat: ŠULN, Tomaž. Vodni park v Ljubljani : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Šuln], 2005. ilustr. [COBISS.SI-ID 1708420]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1708420 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56