Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1709921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: FAJFAR, Peter. Structural analysis in earthquake engineering - a breakthrough of simplified non-linear methods. V: The Twelfth European Conference on Earthquake Engineering : 9-13 September 2002, London. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2002, str. [1-20], Keynote lectures, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1709921]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1709921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56